Damien Dockery

Информация относно Damien Dockery пример на Odoo, Отворен източник - Планиране на ресурсите на предприятието - ERP.

Инсталирани Приложения

Уебсайт
Конструктор за Вашия бизнес сайт
Проект
Organize and plan your projects
Служители
Централизирайте информацията за служителите
Събития
Публикувайте събития, продавайте билети
Обсъждане
Чат, поща и приватни канали
Календар
Schedule employees' meetings
Бележки
Подредете работата си с бележки
Управление на умения
Manage skills, knowledge and resume of your employees